V rámci Bratislavy IV doručujeme aj osobne.

Odstúpenie od zmluvy - vrátenie

V prípade, že sa Vám tovar nepáči alebo sa rozhodnete z iného dôvodu vrátiť, máte zo zákona možnosť tak urobiť do 14 dní. V CORK it máme túto lehotu predĺženú na 30 kalendárnych dní. 

Odkaz na formulár:

Formular_na_odstupenie_od_zmluvy_CORK_it_Atartuo